WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch nội bộ: WSS - Chủ tịch HĐQT chưa mua được CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Tú

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: WSS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá chưa đạt được kỳ vọng

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 20/02/2013.


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược