WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Kết quả kinh doanh: WSS - Quý 4/2012 lãi 1,7 tỷ đồng

Tính chung cả năm 2012, WSS vẫn còn lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi 1,2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) công bố BCTC quý 4/2012 với gần 1,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của WSS, nguyên nhân là do quý 4 năm 2012 chưa có Hợp đồng tư vấn lớn, một số Hợp đồng nhỏ chưa hiện thực hóa doanh thu, do vậy doanh chỉ bằng 1/2 cùng kỳ, đạt 5,2 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu chỉ đến từ 2 hoạt động chính là môi giới 361 triệu và doanh thu khác 4,8 tỷ đồng.

Từ quý 2 năm 2011 công ty đã đóng cửa Chi nhánh Sài Gòn và Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm nên nhiều khoản chi phí cũng được cắt giảm.

Bên cạnh đó, trong quý 4 Công ty đã hoàn nhập gần 1 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần theo đó tăng từ 730 triệu lên 2,2 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2012, WSS vẫn còn lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, WSS công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2012 đạt 257% trong đó vốn khả dụng đạt 265,5 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 103 tỷ đồng (giá trị rủi ro thị trường chiếm 41,5%, rủi ro hoạt động chiếm 58,5%).

Báo cáo tài chính giải trình chi tiết


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược