WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Tỷ lệ vốn khả dụng: WSS -Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 31/12 đạt 257%

Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ gần 87 tỷ đồng trong đó giá trị cổ phiếu niêm yết trên hai sàn chỉ hơn 100 triệu đồng, còn lại 86,8 tỷ đồng là cổ phiếu OTC.

CTCP chứng khoán Phố Wall (mã WSS) công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2012 đạt 257% trong đó vốn khả dụng đạt 265,5 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 103 tỷ đồng (giá trị rủi ro thị trường chiếm 41,5%, rủi ro hoạt động chiếm 58,5%).

Về danh mục rủi ro thị trường, WSS hiện có hơn 10,33 tỷ tiền mặt, tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ gần 87 tỷ đồng trong đó giá trị cổ phiếu niêm yết trên hai sàn chỉ hơn 100 triệu đồng, còn lại 86,8 tỷ đồng là cổ phiếu OTC – khoản này bị đánh hệ số rủi ro 50%.

Trên báo cáo tài chính quý 3/2012 của WSS, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty là gần 282 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính dài hạn là 192,6 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của WSS hiện tại đạt 503 tỷ đồng. Quý 3/2012, công ty lỗ hơn 4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ hơn 3 tỷ đồng.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược