WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Giao dịch liên quan: WSS - Anh trai Chủ tịch HĐQT đã bán 16.000 CP

Ngày bắt đầu giao dịch: 12/10/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thư

Mã chứng khoán: WSS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.000 CP (tỷ lệ 0,03%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Tú

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.300.000 CP (tỷ lệ 8,55%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 16.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 12/10/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX424.673,3 +424.670,0 (12.947.257,0%) 0,416,8
HSX70.779,0 +70.771,2 (913.176,8%) -2,1-1,3
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,1-3,3
HSX44.236,9 +44.226,5 (423.219,7%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,2 (-1,6%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.479,2 (1.994.893,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,5 +442.317,5 (867.289,3%) 2,68,1
HNX12,7 +0,4 (3,3%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược