WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

BCTC quý III: WSS lỗ hơn 4 tỷ đồng

Chi phí kinh doanh quý 3/2012 của WSS lên tới 7,64 tỷ đồng do đó công ty bị lỗ hơn 4 tỷ đồng sau thuế.

CTCPCK Phố Wall (mã WSS) quý 3/2012 đạt 6,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 46% quý 3/2011 trong đó chủ yếu do doanh thu khác giảm gần một nửa đạt 5,8 tỷ đồng trong khi quý 3/2011 đạt hơn 10,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của WSS do công ty tăng khoản tiền hợp tác đầu tư dẫn đến lãi tiền gửi giảm theo, các khoản phải thu ngắn hạn của WSS tại thời điểm 30/9/2012 đạt hơn 5,6 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với đầu năm.

Doanh thu môi giới quý 3/2012 của WSS đạt 502 triệu đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó chi phí kinh doanh quý 3/2012 của WSS lên tới 7,64 tỷ đồng do đó công ty bị lỗ hơn 4 tỷ đồng sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, WSS đạt 27,91 tỷ đồng doanh thu, lỗ sau thuế 3,12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lãi hơn 718 triệu đồng.


Theo - WSS/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 123,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 78,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 58,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược