VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VPK – Mutual Fund Elite tăng tỷ lệ sở hữu lên 6,02%

Số cổ phiếu Mutual Fund Elite (Non – Ucits) nắm giữ tại VPK tăng lên sau giao dịch là 481.200 CP.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Mutual Fund Elite (Non – Ucits)

Mã chứng khoán: VPK

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 437.420 CP, tỷ lệ 5,47%

Số lượng CP đã mua: 43.780 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 481.200 CP, tỷ lệ 6,02%

Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược