VPK

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (HSX)

Công bố thông tin: VPK báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Bao bì dầu thực vật (VPK) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 07 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu:

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) – cổ đông lớn đã giảm tỷ lệ sở hữu vào cuối kỳ còn 4,87%;

Intereffekt Investment Funds N.V giảm tỷ lệ sở hữu vào cuối kỳ còn 4,266%;

Ông Phạm Trung Lân – cổ đông lớn cá nhân đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,54%.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 230,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược