VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VOS - 15/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 18/4/2013.

 

Ngày 06/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 200/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2013 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã CK: VOS) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 15/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                        : 19/03/2013

Lý do và mục đích: tổ chức ĐHCĐ Thường niên  2013

Tỷ lệ thực hiện                                      : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)                      

Thời gian thực hiện                                : dự kiến ngày 18/04/2013

Địa điểm thực hiện                                : tại Cung văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Nội dung họp                                        : theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX442.368,1 +442.355,8 (3.596.388,8%) 1,65,1
HSX88.473,8 +88.457,2 (534.484,7%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,0 (33.099,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,9 (-100,0%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược