VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Giải trình KQKD: VOS sau hợp nhất lợi nhuận quý IV/2012 tăng gần 200%

CTCP vận tải biển Việt Nam (VOS) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2012 đạt 94,44 tỷ đồng, tăng 188,02% so với cùng kỳ năm 2011.

 

 

VOS cho biết, trong quý IV hoạt động của đội tàu đã có phần ổn định hơn trước, mặc dù thị trường vẫn rất khó khăn.
 
Ngoài ra, công ty đã nỗ lực trong công tác khai thác tàu, giảm tối đa các chi phí. Trong đó chi phí cho nhiên liệu giảm nhiều hơn do giá và lượng nhiên liệu tiêu thụ đều thấp hơn so với cùng kỳ.
 
Doanh thu quý IV cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX88.473,8 +88.459,5 (618.597,6%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,72,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.150.777,1%) 1,65,1
HSX8.847,5 +8.830,4 (51.639,9%) 0,68,1
HSX291.963,2 +291.936,7 (1.103.730,5%) 4,24,1
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM5,3 -0,8 (-13,1%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,5 -0,1 (-0,8%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược