VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh: VOS báo lãi 95 tỷ đồng trong quý IV

So với cùng kỳ, lợi nhuận quý IV/2012 của VOS tăng 90% nhưng cả năm 2012 vẫn lỗ 36 tỷ đồng.

CTCP vận tải biển Việt Nam (VOS) công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế năm 2012.

Theo đó, tính riêng trong quý IV doanh thu thuần VOS đạt 560,9 tỷ đồng, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán chỉ chiếm 71% trên tổng doanh thu trong khi cùng kỳ là 97%, nên lãi gộp đạt 159,44 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 20,32 tỷ đồng ở quý IV/2011.

Chi phí tài chính tăng mạnh khi đạt 9,63 tỷ đồng và chi phí hoạt động đều giảm nên lợi nhuận thuần đạt 94,65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 181,13 tỷ đồng.

Trong quý IV, khoản lợi nhuận khác của VOS chỉ có trên 320 triệu đồng, trong khi đó quý IV/2011 đạt 231,07 tỷ đồng. Kết quả quý IV/2012 Công ty lãi ròng 95 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 2.291 tỷ đồng giảm 20%  và lợi nhuận sau thuế âm 36,07 tỷ đồng trong khi năm 2011 không có lợi nhuận.

Theo giải trình của VOS, lợi nhuận quý IV tăng mạnh là do đội tàu của công ty đã có phần ổn định hơn trước mặc dù thị trường vẫn rất khó khăn.

Ngoài ra, công ty đã nỗ lực trong công tác khai thác tàu, giảm tối đa các chi phí. Trong đó chi phí cho nhiên liệu giảm nhiều hơn do giá và lượng nhiên liệu tiêu thụ đều thấp hơn so với cùng kỳ.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX442.368,1 +442.355,8 (3.596.388,8%) 1,65,1
HSX88.473,8 +88.457,2 (534.484,7%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,0 (33.099,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,9 (-100,0%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược