VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị năm 2012 của VOS

CTCP vận tải biển Việt Nam (VOS) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Trong năm 2012 công ty đã tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 19 nghị quyết.

Về thay đổi nhân sự:

Bà Vũ Thị Phương Nga – Ủy viên HĐQT được nhóm cổ đông đại diện cổ phần đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/4/2012.

Tương tự, ông Vũ Quang Minh cũng được nhóm cổ đông đại diện cổ phần đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/4/2012.

Ông Bùi Việt Hoài – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm kể từ ngày 27/4/2012 do chuyển công tác.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của VOS.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX221.184,1 +221.170,7 (1.644.391,7%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.539,5%) 1,65,1
HSX548.536,5 +548.519,9 (3.314.319,9%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,6 (33.929,3%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM5,7 0,0 (0,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,9 -0,2 (-1,3%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược