VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh: VOS lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Lũy kế 9 tháng Công ty lỗ 131,04 tỷ đồng

Dù trong quý 3/2012, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (VOS) đã cắt giảm hầu hết chi phí nhưng công ty vẫn tiếp tục lỗ 28 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý giảm sút đến 22% còn 560,9 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận gộp lại tăng 12,58%, ứng với tỷ suất lãi gộp biên ở mức 8,5%.

Trong kỳ tất cả các chi phí đều đã cắt giảm, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí tài chính giảm đi đáng kể lần lượt là 29,71% và 20,62%.

Nhờ vậy khoản lỗ đã giảm gần 50% so với mức lỗ của cùng kỳ, còn 28,3 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp VOS gánh lỗ.

Lũy kế 9 tháng doanh thu giảm 20,68% chỉ đạt hơn 1.730 tỷ đồng. Lỗ lũy kế 3 quý đầu năm là 131 tỷ đồng, lỗ gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý là lượng tiền, tương đương tiền giảm đi đáng kể từ 54,6 tỷ đồng từ đầu kỳ chỉ còn 6,7 tỷ vào cuối kỳ. 


Theo - HOSE/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX13,5 0,0 (0,0%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX442.368,1 +442.355,8 (3.596.388,8%) 1,65,1
HSX88.473,8 +88.457,2 (534.484,7%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,0 (33.099,4%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM0,0 -14,9 (-100,0%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược