VOS

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VOS thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Đây là lần thay đổi thứ 10 của CTCP vận tải biển Việt Nam (VOS).

Theo đó, nội dung thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của VOS là bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo giấy đăng ký kinh doanh mới, VOS có 05 ngành nghề và chấm dứt hoạt động của 02 chi nhánh tại Quảng Ngãi và chi nhánh Đại lý tàu biển và dịch vụ Hàng hải.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.340,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 157,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 128,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX221.184,1 +221.170,7 (1.644.391,7%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.539,5%) 1,65,1
HSX548.536,5 +548.519,9 (3.314.319,9%) 0,68,1
HSX8.847,6 +8.821,6 (33.929,3%) 4,24,1
UPCOM0,0 -17,1 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM5,7 0,0 (0,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM14,9 -0,2 (-1,3%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược