VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Kinh doanh khó khăn: VNT - Giải thể Công ty liên kết

Việc giải thể tiến hành đã lâu với lý do công ty liên kết hoạt động không hiệu quả , số vốn góp nhỏ và sẽ được thu hồi hoàn toàn, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.

Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương mã chứng khoán VNT (HNX) xin được công bố thông tin về việc giải thể công ty liên kết , cụ thể như sau :

Ngày 19/3/2013 Công ty đã nhận được văn bản chính thức về việc Thông báo doanh nghiệp giải thể của công ty liên kết là : Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Vinashinlines-Vinatrans.

Vốn góp tại công ty này là 890.000.000 đồng ( Tám trăm chín mươi triệu đồng ) chiếm tỷ lệ 44.5% vốn thực góp .

Việc giải thể tiến hành đã lâu với lý do công ty liên kết hoạt động không hiệu quả , số vốn góp nhỏ và sẽ được thu hồi hoàn toàn, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX2,6 -0,1 (-3,7%) -0,7-4,5
HNX12,8 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX415.826,1 +415.810,0 (2.582.670,7%) 4,03,2
HSX690.094,1 +690.088,2 (11.598.120,8%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX47,9 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược