VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Kết quả kinh doanh: VNF - Lợi nhuận năm 2012 đạt 9 tỷ, giảm 69%

Tính đến thời điểm cuối năm 2012, LNST chưa phân phối của VNF đạt 70,77 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ 56 tỷ đồng của VNF tại cùng thời điểm.

Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (VNF) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần  quý 4/2012 đạt 322 tỷ đồng, gấp đôi con số cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng, lãi gộp của VNF chỉ còn gần 6 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với quý 4/2011.

Nhờ doanh thu tài chính quý 4/2012 tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, cộng với sự tiết giảm chi phí quản lý, VNF lãi thuần 3 tỷ đồng trong quý 4, gấp 6 lần quý 4/2011. Kết quả quý 4/2012 công ty lãi ròng 5,1 tỷ đồng (dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng 36,7% so với quý 4/2011.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của VNF đạt 961 tỷ đồng, tăng 47,8% so với năm 2011. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 77,5% doanh thu thuần, đạt 747,4 tỷ đồng. Tỷ trọng giá vốn tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh của VNF sụt giảm rõ rệt so với năm 2012, chỉ lãi 9 tỷ đồng, giảm 69%, EPS đạt 1.613 đồng.

Sau 1 năm, VNF mới đạt 32,11% kế hoạch LNTT cả năm 2012.

Tính đến thời điểm cuối năm 2012, LNST chưa phân phối của VNF đạt 70,77 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ 56 tỷ đồng của VNF tại cùng thời điểm.

VNF: Giá vốn tăng, năm 2012 lãi 9 tỷ đồng (1)

Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,1 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,7 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược