VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Kết quả kinh doanh: VNT - Năm 2012 lãi ròng 27,2 tỷ, EPS đạt 5.018 đồng

Lũy kế cả năm 2012, VNT lãi gần 27,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 5.018 đồng/CP.

CTCP Vận tải ngoại thương (VNT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4 năm nay, doanh thu thuần bán hàng và CCDV của VNT ghi nhận mức tăng 10,8% so với cùng kỳ, đạt 154,3 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đóng góp vào 4,8 tỷ đồng; khoản thu nhập khác kỳ này đạt không đáng kể.

Theo đó, quý 4 năm nay VNT đạt 6,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, VNT lãi gần 27,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 5.018 đồng/CP.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 -1,0 (-2,9%) 1,84,3
HNX2,8 +0,1 (3,7%) -0,7-4,5
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,0 (53.359,3%) 4,03,2
HSX380.436,5 +380.430,6 (6.447.976,9%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược