VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Giao dịch nội bộ: VNT - Phó Tổng Giám đốc đã mua 18.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.800 CP (tỷ lệ 0,99%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Giang

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: VNT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.800 CP (tỷ lệ 0,66%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.800 CP (tỷ lệ 0,99%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2013

Ngày kết thúc giao dịch: 14/01/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,8 -1,0 (-2,9%) 1,84,3
HNX2,8 +0,1 (3,7%) -0,7-4,5
HNX0,0 -12,9 (-100,0%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.831,0 (53.359,3%) 4,03,2
HSX380.436,5 +380.430,6 (6.447.976,9%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,9 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược