VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Giao dịch nội bộ: VNT - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 18.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Khúc Văn Dụ

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: VNT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,33%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thoả thuận

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/01/2013

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/01/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,8 -0,2 (-0,5%) 1,84,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 4,63,0
HSX8.847,5 +8.830,8 (52.879,2%) 4,03,2
HSX477.757,5 +477.753,1 (10.858.024,5%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -53,2 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược