VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

Phân phối lợi nhuận: VNT trả cổ tức bằng tiền mặt 10%

Thời gian thực hiện: 28/12/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2012

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

Thời gian thực hiện: 28/12/2012

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương vào các ngày từ ngày 28/12/2012 và xuất trình chứng minh thư nhân dân

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký


Theo - StoxplusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -7,2 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -35,5 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM6,1 -0,1 (-1,6%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược