VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

VNT: Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 tỷ lệ 10%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:

-         Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

-         Thời gian thực hiện: 29/06/2012

-         Địa điểm thực hiện:

+         Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương vào các ngày từ ngày 29/06/2012.

+         Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược