VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

VNT: Tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương công bố Nghị quyết HĐQT như sau:

Nhất trí triển khai việc chi tạm ứng 10% cổ tức (1000 đồng /một cổ phiếu)  bằng tiền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX2,6 -0,1 (-3,7%) -0,7-4,5
HNX12,8 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX415.826,1 +415.810,0 (2.582.670,7%) 4,03,2
HSX690.094,1 +690.088,2 (11.598.120,8%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 0,48,5
HNX47,9 0,0 (0,0%) 3,33,5
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược