VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

VNT: Lợi nhuận hợp nhất quý 1 tăng vọt, dòng tiền dồi dào

CTCP Giao nhận Vận tại Ngoại thương (HNX: VNT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012, với lợi nhuận sau thuế tăng hơn 47% so với cùng kỳ, đạt 7.35 tỷ đồng.

Lợi nhuận của công ty tăng mạnh chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng gần 5% so với cùng kỳ, đạt 115.72 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán lại tương đương.

Điều này cũng giúp lợi nhuận gộp tăng vọt gần 166%, đạt 8.87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm mạnh từ 9.54 tỷ đồng xuống 4.93 tỷ đồng, công ty lãi ròng 7.35 tỷ đồng, cao hơn 47% so với cùng kỳ. EPS cũng đạt đến 1,357 đồng, trong khi cùng kỳ là 912 đồng.

Đáng chú ý, công ty có dòng tiền khá dồi dào, với số dư tiền và tương đương đến cuối tháng 3 là 59.37 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này đã giảm trên 20 tỷ đồng so với đầu năm do dòng tiền chủ yếu chi ra nhiều hơn thu vào.

Công ty cũng có 41.5 tỷ đồng tiền đầu tư ngắn hạn được gửi tại Vietcombank (VCB) với kỳ hạn từ 6 – 9 tháng, tăng khoảng 10 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2012, VNT đặt kế hoạch cao hơn năm 2011, với tổng doanh thu 300 tỷ đồng; lãi trước thuế 25 tỷ đồng, tăng 13% và cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý 1

2012

2011

%tăng/ giảm

VNT

Doanh thu thuần

       115.72

     110.35

             4.87

Giá vốn

       106.85

     106.91

            (0.06)

Lợi nhuận gộp

           8.87

          3.34

         165.57

Doanh thu tài chính

           4.93

          9.54

         (48.32)

Chi phí tài chính

           0.92

          2.80

         (67.14)

Chi phí quản lý

           3.34

          3.70

            (9.73)

Lợi nhuận sau thuế

           7.35

          4.99

           47.29

EPS (đồng)

         1,357

           912

           48.79


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược