VNT

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX)

VNT: Đặt kế hoạch lãi 25 tỷ đồng năm 2012

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) thông báo Nghị quuyết ĐHCĐ thường niên 2012.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu 300 tỷ đồng; lãi trước thuế 25 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 20%.

Trong năm 2012, công ty tiếp tục phát triển các mảng dịch vụ chính như giao nhận và xuất nhập khẩu hàng không, đường biển, dịch vụ gom hàng, dịch vụ nội địa hỗ trợ, dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển cho các hãng tàu và các đại lý giao nhận, tiếp tục ổn định và mở rộng các mảng kinh doanh của công ty con Hanotrans.

VNT sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện khu kho bãi Hải Phòng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Đại hội cũng đã thông qua mức tổng đầu tư để hoàn thiện kho bãi tại Hải phòng lên 25 tỷ đồng.

Năm 2011, VNT đạt 22,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Qua đó, công ty quyết định chia cổ tức 25% bằng tiền mặt, trong đó, 5% được chia bổ sung so với kế hoạch 2011.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) -0,7-4,5
HNX11,0 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -6,7 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -34,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -12,2 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược