VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VIC thành lập công ty con

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) thống nhất thành lập công ty con.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư & Phát triển Thời Đại (VIC sở hữu 100% vốn điều lệ) thành lập Công ty TNHH MTV Vincom CentrerB Thành phố Hồ Chí Minh/

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư & Phát triển Thời Đại góp 100% vốn điều lệ.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược