VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VIC thành lập công ty con

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) thống nhất thành lập công ty con.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư & Phát triển Thời Đại (VIC sở hữu 100% vốn điều lệ) thành lập Công ty TNHH MTV Vincom CentrerB Thành phố Hồ Chí Minh/

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư & Phát triển Thời Đại góp 100% vốn điều lệ.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX18,7 +1,7 (10,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.562,3%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,4 (534.484,6%) 0,311,7
HSX203.489,3 +203.486,0 (6.110.690,1%) 0,232,7
HNX37,2 -1,8 (-4,6%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX495.452,9 +495.384,9 (728.507,1%) 3,44,9
HSX389.284,0 +389.268,6 (2.535.952,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược