VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Giao dịch bổ sung: VIC – 28/3 giao dịch bổ sung 34.833 CP

Đây là số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

 

Ngày 21/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 325/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã CK: VIC) như sau:

Số lượng: 34.833 cổ phiếu (Ba mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi ba cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 348.330.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/3/2013

Ngày chính thức giao dịch: 28/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược