VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Niêm yết bổ sung: VIC được niêm yết bổ sung 34.833 CP

Ngày niêm yết có h iệu lực kể từ 22/3/2013.

 

Ngày 20/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 82/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 34.833 cổ phiếu (Ba mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi ba cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 348.330.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 22/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX18,7 +1,7 (10,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.562,3%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,4 (534.484,6%) 0,311,7
HSX203.489,3 +203.486,0 (6.110.690,1%) 0,232,7
HNX37,2 -1,8 (-4,6%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX495.452,9 +495.384,9 (728.507,1%) 3,44,9
HSX389.284,0 +389.268,6 (2.535.952,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược