VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Niêm yết bổ sung: VIC được niêm yết bổ sung 34.833 CP

Ngày niêm yết có h iệu lực kể từ 22/3/2013.

 

Ngày 20/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 82/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 34.833 cổ phiếu (Ba mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi ba cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 348.330.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 22/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,3 -2,2 (-9,8%) -4,5-0,7
UPCOM23,3 +0,2 (0,9%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.834,3 (66.673,6%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,1 (484.687,7%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.691,6 (567.039,4%) 0,232,7
HNX23,2 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,2 (-100,0%) 10,01,1
HSX353.895,2 +353.821,2 (478.136,7%) 3,44,9
HSX318.505,2 +318.484,1 (1.509.403,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược