VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Niêm yết bổ sung: VIC được niêm yết bổ sung 34.833 CP

Ngày niêm yết có h iệu lực kể từ 22/3/2013.

 

Ngày 20/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 82/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 34.833 cổ phiếu (Ba mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi ba cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 348.330.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 22/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược