VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VIC thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

 

Sau khi thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 35, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIC tăng lên thành 928.145.048 CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược