VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VIC thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

 

Sau khi thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 35, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIC tăng lên thành 928.145.048 CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX24,6 -2,5 (-9,2%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX15,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX123.863,1 +123.859,7 (3.621.627,2%) 0,311,7
HSX26.542,1 +26.539,0 (850.608,7%) 0,232,7
HNX21,1 -0,8 (-3,7%) 2,43,5
HNX13,7 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX35.390,1 +35.323,2 (52.800,1%) 3,44,9
HSX256.573,6 +256.557,9 (1.634.126,8%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược