VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VIC – vốn điều lệ twang lên 9.281,45 tỷ đồng

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) thông qua việc tăng vốn điều lệ.

 

Theo đó, phần vốn điều lệ tăng thêm là 348,33 triệu đồng và tổng số vốn điều lệ sau khi tăng thêm là trên 9.281,45 tỷ đồng.

Thời điểm vốn điều lệ thay đổi là ngày 6/3/2013 do phát sinh thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần đợt 1.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược