VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Hoạt động DN: VIC góp vốn thành lập các công ty con

Theo đó, Công ty con của VIC là Vinpearl thành lập 03 công ty con với tổng vốn điều lệ 3.659 tỷ đồng, trong đó Vinpearl góp 90% vốn điều lệ.

 

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (VIC) đã thông qua việc việc Công ty TNHH một thành viên Vinpearl  thành lập các công ty con tại Khánh Hòa.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Vinpearl (Công ty Vinpearl) góp vốn thành lập các Công ty TNHH (các công ty con của Vinpearl) để thực hiện các dự án Du lịch mới tại Khánh Hòa gồm:

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh có vốn điều lệ 1.623 tỷ đồng trong đó Vinpearl góp 90% vốn điều lệ;

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Hòn Tre với vốn điều lệ 1.916 tỷ đồng trong đó Vinpearl góp 90% vốn điều lệ;

Thành lập Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài với vốn điều lệ 120 tỷ đồng trong đó Vinpearl góp 90% vốn điều lệ;

Ông Nguyễn Trọng Hiền, thành viên HĐQT Vingroup, chủ tịch Vinpearl được giao quyết định việc cử người đại diện phần vốn góp, cử người tham gia bộ máy quản lý tại các công ty trên.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược