VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VIC – Tập đoàn đầu tư Việt Nam đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VIC giảm xuống còn gần 120,2 triệu CP.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
 
Mã chứng khoán: VIC
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 125.186.722 CP, tỷ lệ 13,49%
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: PHạm Nhật Vượng
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cổ đông của Tập đoàn đầu tư Việt Nam
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.186.722 CP, chiếm 12,95%
 
Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/3/2013 đến ngày 29/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX18,7 +1,7 (10,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.562,3%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,4 (534.484,6%) 0,311,7
HSX203.489,3 +203.486,0 (6.110.690,1%) 0,232,7
HNX37,2 -1,8 (-4,6%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX495.452,9 +495.384,9 (728.507,1%) 3,44,9
HSX389.284,0 +389.268,6 (2.535.952,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược