VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VIC – Tập đoàn đầu tư Việt Nam đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VIC giảm xuống còn gần 120,2 triệu CP.

 

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
 
Mã chứng khoán: VIC
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 125.186.722 CP, tỷ lệ 13,49%
 
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: PHạm Nhật Vượng
 
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
 
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cổ đông của Tập đoàn đầu tư Việt Nam
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.186.722 CP, chiếm 12,95%
 
Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 1/3/2013 đến ngày 29/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược