VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VIC – 25/2 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2013 đến ngày 27/04/2013.

 

Ngày 18/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 105/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã CK: VIC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  25/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 20/03/2013 đến ngày 27/04/2013

Địa điểm thực hiện: Tập đoàn Vingroup sẽ gởi Thông báo sau tới các cổ đông

Nội dung họp: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược