VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VIC – 25/2 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2013 đến ngày 27/04/2013.

 

Ngày 18/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 105/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã CK: VIC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  25/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 20/03/2013 đến ngày 27/04/2013

Địa điểm thực hiện: Tập đoàn Vingroup sẽ gởi Thông báo sau tới các cổ đông

Nội dung họp: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,3 -2,2 (-9,8%) -4,5-0,7
UPCOM23,3 +0,2 (0,9%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.834,3 (66.673,6%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,1 (484.687,7%) 0,311,7
HSX17.694,8 +17.691,6 (567.039,4%) 0,232,7
HNX23,2 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,2 (-100,0%) 10,01,1
HSX353.895,2 +353.821,2 (478.136,7%) 3,44,9
HSX318.505,2 +318.484,1 (1.509.403,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược