VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Giao dịch bổ sung: VIC – 21/2 giao dịch bổ sung 227,65 triệu CP

Đây là số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dự vốn theo Thông báo số 28/2013//TB-SGDHCM ngày 15/01/2013

 

Ngày 06/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 98/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) như sau:

Số lượng: 227.648.160 cổ phiếu (Hai trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám ngàn một trăm sáu mươi cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dự vốn theo Thông báo số 28/2013//TB-SGDHCM ngày 15/01/2013

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 2.276.481.600.000 đồng (Hai ngàn hai trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/02/2013

Ngày chính thức giao dịch: 21/02/2013

Giao dịch bổ sung: VIC – 21/2 giao dịch bổ sung 227,65 triệu CPVIC

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -25,1 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,4 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,8 (806.651,1%) 0,311,7
HSX70.778,9 +70.776,3 (2.680.918,9%) 0,232,7
HNX16,7 +0,6 (3,7%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX619.315,9 +619.244,9 (872.175,9%) 3,44,9
HSX212.336,8 +212.320,8 (1.327.005,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược