VIC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (HSX)

Niêm yết bổ sung: VIC được niêm yết bổ sung 227,65 triệu CP

Ngày niêm yết có hiệu lực là 8/2/2013.

 

Ngày 06/02/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 39/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 227.648.160 cổ phiếu (Hai trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám ngàn một trăm sáu mươi cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 2.276.481.600.000 đồng (Hai ngàn hai trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 08/02/2013

Niêm yết bổ sung: VIC được niêm yết bổ sung 227,65 triệu CPVIC

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 5.151,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 3.057,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.293,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược