VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VHG - 3/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện dự kiến ngày 27/04/2013, chi tiết sẽ thông báo cụ thể tại website của Công ty www.vhg.com.vn.

 

Ngày 26/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 343/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (VHG) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 03/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 05/04/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013                      

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: dự kiến 27/04/2013, chi tiết sẽ thông báo cụ thể tại website của Công ty www.vhg.com.vn

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại công viên phần mềm Đà Nẵng – Số 02 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược