VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VHG khả năng bị chuyển sang diện chứng khoán bị kiểm soát

Nếu sau khi kiểm toán, lợi nhuận của VHG tiếp tục âm thì công ty sẽ bị bị tạm ngừng giao dịch và chuyển sang diện chứng khoán bị kiểm soát.

 

 

Ngày 18/02/2013, Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Tp.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn (VHG), theo đó Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty (36,15 tỷ) đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2012 (66,13 tỷ) đồng.
 
Hiện nay, cổ phiếu VHG đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 23/03/2013 theo Quyết định số 25/2012/QĐ-SGDHCM ngày 21/03/2012 do Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Công ty (30,59 tỷ) đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2011 ( 29,98 tỷ) đồng.
 
Như vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu VHG sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007.
 
Sau khi Công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu VHG sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa)

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược