VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Giải trình KQKD: VHG – quý IV lỗ do công ty con chưa phát sinh doanh thu

CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (VHG) giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 lỗ gần 15 tỷ đồng.

 

VHG cho biết, nguyên nhân là do:

Công ty TNHH Quê Việt - Quảng Nam là công ty con do đang trong giai đoạn đầu tư triển khai nên chưa phát sinh doanh thu. Quý 4/2012, Lợi nhuận của Công ty con là 229.945 triệu đồng , lợi nhuận của Công ty mẹ là -14.423 tỷ. Tổng Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính hợp nhất là - 14.193 tỷ đồng.

Doanh thu Quý 4-2012 của công ty đạt 34,6 tỷ đồng, giảm 36,43 % so với cùng kỳ năm trước , lợi nhuận biên (2,38 tỷ). Nguyên nhân : do ảnh hưởng tính chất mùa vụ ( mùa mưa) nên nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dây điện,ống nước, gạch ngói và cáp viễn thông giảm mạnh. Mặt khác, một số đơn hàng có giá trị lớn đang sản xuất dỡ dang, chưa kịp ghi nhận doanh thu trong năm.

Chi phí tài chính tiếp tục gia tăng do hoạt động chuyển nhượng các dự án bất động sản đang gặp khó khăn vì thị trường đóng băng.Công ty tiếp tục huy động tín dụng ngân hàng tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất, trong khi khách hàng chính là các doanh nghiệp nhà nước, đại lý thanh toán tiền mua hàng kéo dài, thậm chí quá hạn làm tăng chi phí vay vốn.

Chi phí bán hàng giảm 49,5%, chi phí quản lý tăng 22,39% so với cùng kỳ năm trước do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi (các khoản trích lập này đều có khả năng thu hồi nhưng đa phần các khách hàng bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách tiền tệ nên cam kết thanh toán vượt thời hạn quy định.)


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược