VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Kết quả kinh doanh: VHG lỗ 14,48 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế cả năm công ty lỗ trên 36 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lỗ 30,57 tỷ đồng.

 

CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (VHG) công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý VHG đạt 34,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 14,48 tỷ đồng, quý IV/2011 công ty lỗ 15,5 tỷ đồng.

Theo giải trình của VHG, nguyên nhân lợi nhuận âm là do ảnh hưởng tính chất mùa vụ nên nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dây điện, ống nước, gạch ngói, và cáp viễn thông giảm mạnh. Mặt khác, một số đơn hàng giá trị lớn đang sản xuất dơ dang, chưa kịp ghi nhận doanh thu trong năm.

Chi phí rài chính tiếp tục gia tăng do hoạt động chuyển nhượng các dự án bất động sản đang gặp khó khăn thị trường đóng băng. Công ty tiếp tục huy động tín dụng ngân hàng tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất, trong khi khách hàng chính là các doanh nghiệp nhà nước, đại lý thanh toán tiền mua hàng kéo dài, thậm chí quá hạn làm tăng chi phí vay vốn.

 Chi phí bán hàng giảm 50% , chi phí quản lý tăng 22,39% so với cùng kỳ năm trước do trích lập quỹ dự phòng  phải thu khó đòi (các khoản trích lập này đều có khả năm thu hồi nhưng đa phần các khách hàng bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách tiền tệ nên cam kết thanh toán vượt thời hạn quy định).

Kết thúc  năm 2012 VHG đạt 168 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% so với năm 2011 và lỗ cả năm 2012 là 36,06 tỷ đồng.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.

Kết quả kinh doanh: VHG lỗ 14,48 tỷ đồng trong quý IVVHG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,14,9
HSX539.689,0 +539.688,3 (83.028.970,8%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược