VHG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (HSX)

Công bố thông tin: VHG báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (VHG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Trong năm 2012 công ty đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 10 nghị quyết Hội đồng quản trị.

Về giao dịch nội bộ: Ông Đinh Công Trạng hiện tại đang sở hữu 13,9% vốn điều lệ tương ứng trên 3,47 triệu cổ phiếu; ông Huỳnh Tuấn Chung – Phó Tổng Giám đốc sở hữu 12,28% tương ứng 3,07 triệu CP.

Ngoài ra, còn có 08 giao dịch khác. Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của VHG tại đây.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 1,14,9
HSX327.352,3 +327.351,6 (48.139.947,1%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược