VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC thông báo chứng khoán được hạn chế chuyển nhượng

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng như sau:

 

Theo đó, 65.984 cổ phiếu ESOP từ hạn chế chuyển nhượng sang chuyển nhượng tự do chuyển nhượng năm 2013. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược