VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Niêm yết bổ sung: VHC được chấp thuận niêm yết 360.000 CP

Ngày niêm yết có hiệu lực vào 21/1/2013.

 Ngày 17/01/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 11/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 360.000 cổ phiếu (Ba trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược