VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC thu hồi cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) thống nhất việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc như sau:

Theo đó, VHG thu hồi 256 cổ phiếu của ông Nguyễn Duy Khương do thôi việc tại Công ty.

Chuyển toàn bộ 256 cổ phiếu được thu hồi cho Công đoàn Công ty quản lý để phân phối lại cho các CBCVN khác trong đợt bình xét ESOP sau theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược