VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: VHC – Red River Holding đã mua 29.030 CP

Do thị trường không phù hợp nên cổ đông này mới mua được số lượng nhỏ cổ phiếu trong tổng số 1,2 triệu CP đăng ký giao dịch.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Red River Holding

Mã chứng khoán: VHC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.142.291 CP, tỷ lệ 15,54%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Jean Bric Jacquein

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP

Số lượng CP đã mua: 29.030 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.171.321 CP, tỷ lệ 15,61%

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2012 đến ngày 26/12/2012

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.223,7 (335.028,3%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 1,68,0
HSX159.252,5 +159.248,7 (4.136.329,1%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.051,1 (2.083.518,4%) 1,08,4
HSX212.336,7 +212.329,0 (2.739.728,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược