VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC phát hành 360.000 cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VHC là 45.952.523 cổ phiếu và công ty phát hành 360.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP từ nguồn ngân sách hỗ trợ cho chương trình lấy từ lợi nhuận giữ lại năm 2008.

Thời gian thực hiện vào quý IV/2012.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược