VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VHC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

 Ngày 30/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo về ngày số 951/2012/TB-SGDHCM đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012

Lý do và mục đích: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tỉ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )

Thời gian thực hiện: 24/12/2012

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Chi nhánh CTCP Vĩnh Hoàn – Địa chỉ: 569-571-573 Trần Hưng Đạo – P.Cầu Kho – Q1, Tp.HCM.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.223,7 (335.028,3%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 1,68,0
HSX159.252,5 +159.248,7 (4.136.329,1%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.051,1 (2.083.518,4%) 1,08,4
HSX212.336,7 +212.329,0 (2.739.728,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược