VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Quyền lợi cổ đông: VHC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

 Ngày 30/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo về ngày số 951/2012/TB-SGDHCM đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012

Lý do và mục đích: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tỉ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )

Thời gian thực hiện: 24/12/2012

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Chi nhánh CTCP Vĩnh Hoàn – Địa chỉ: 569-571-573 Trần Hưng Đạo – P.Cầu Kho – Q1, Tp.HCM.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
1