VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC thông qua trả cổ tức đợt 1/2012

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) thống nhất trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

 Thời điểm chi trả cổ tức vào ngày 28/12/2012 và nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2012.

Cùng ngày, VHC cũng có công văn giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2012 giảm trên 41% là do giá thành nuôi cao hơn trong khi đó giá xuất khẩu lại giảm.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược