VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Giải trình KQKD: VHC – quý III lợi nhuận công ty mẹ giảm 50,45%

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III của công ty mẹ đạt 39,13 tỷ đồng, giảm 50,45% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do trong quý III/2012 giá thành nuôi cao hơn so với cùng kỳ và sức mua của thị trường giảm làm giá xuất khẩu giảm. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,5 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX628.162,9 +628.128,6 (1.828.613,0%) 8,94,7
HSX17.694,8 +17.685,1 (182.320,8%) 1,68,0
HSX5,3 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.055,4 (2.468.048,7%) 1,08,4
HSX283.115,7 +283.102,1 (2.081.632,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,6 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược