VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Giải trình KQKD: VHC – quý III lợi nhuận công ty mẹ giảm 50,45%

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III của công ty mẹ đạt 39,13 tỷ đồng, giảm 50,45% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do trong quý III/2012 giá thành nuôi cao hơn so với cùng kỳ và sức mua của thị trường giảm làm giá xuất khẩu giảm. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược