VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC bị nhắc nhở chậm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM đã công văn nhắc nhở Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (VHC) chậm nộp BCTC công ty mẹ và hợp nhất Q3/2012 như sau:

 Theo quy định, thời gian hoàn thành và công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012 của công ty chậm nhất là ngày 14/11/2012.

Tuy nhiên, tính đến cuối ngày 16/11/2012 Sở GDCK Tp.HCM vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính hợp nhất của quý công ty.

Sở đề nghị VHC khẩn trương công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012 theo đúng quy định kèm công văn giải trình.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.223,7 (335.028,3%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX8.847,8 +8.812,2 (24.788,2%) 1,68,0
HSX159.252,5 +159.248,7 (4.136.329,1%) 2,38,5
HSX575.078,7 +575.051,1 (2.083.518,4%) 1,08,4
HSX212.336,7 +212.329,0 (2.739.728,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược