VHC

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX)

Công bố thông tin: VHC gia hạn nộp BCTC quý III riêng lẻ và hợp nhất

Thời gian được gia hạn nộp vào ngày 30/11/2012.

Ngày 14/11/2012, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 248/2012/CV-VH ngày 12/11/2012 của CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất Quý 3.2012 đến ngày 30/11/2012. Lý do: Công ty có nhiều công ty con trực thuộc nên việc thu thập số liệu bị chậm trễ, nên Công ty chưa thể hoàn tất BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất Quý 3.2012 theo đúng thời hạn quy định.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn CBTT của CTCP Vĩnh Hoàn phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Vĩnh Hoàn phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 290,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.292,1%) 2,88,8
HSX45,0 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX35.389,9 +35.351,9 (93.031,2%) 1,68,0
HSX4,1 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX247.726,4 +247.698,1 (876.807,5%) 1,08,4
HSX44.236,9 +44.228,9 (552.861,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,7 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược