VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Niêm yết bổ sung: VFG được niêm yết bổ sung 310.000 CP

Thời gian niêm yết có hiệu lực từ ngày 6/3/2013.

 

Ngày 04/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 60/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 310.000 cổ phiếu (Ba trăm mười ngàn)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 06/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược