VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG bổ sung quy chế

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 5/2/2013.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung, chỉnh sửa Quy chế ESOP của quyết định số 153 ngày 12/3/2012 đã sửa đổi bổ sung lần 1 vào ngày 23/11/2012.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây

Công bố thông tin: VFG bổ sung quy chếVFG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,0 -0,3 (-4,8%) 1,84,4
HNX0,0 -35,9 (-100,0%) 3,73,5
HSX575.078,6 +575.057,8 (2.758.070,8%) 8,84,9
HSX707.788,8 +707.786,6 (32.467.277,1%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,5 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX10,9 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX16,3 -0,2 (-1,2%) 2,75,7
UPCOM14,0 +1,8 (14,8%) 2,55,5
HSX35.389,5 +35.388,1 (2.527.717,9%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược