VFG

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: VFG bổ sung quy chế

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 5/2/2013.

 

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung, chỉnh sửa Quy chế ESOP của quyết định số 153 ngày 12/3/2012 đã sửa đổi bổ sung lần 1 vào ngày 23/11/2012.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây

Công bố thông tin: VFG bổ sung quy chếVFG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.391,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,47 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 100,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 1,84,4
HNX33,9 -3,7 (-9,8%) 3,73,5
HSX592.773,3 +592.755,3 (3.293.085,0%) 8,84,9
HSX548.536,4 +548.533,4 (18.594.352,5%) 2,49,9
UPCOM1,8 +0,1 (5,9%) -0,2-31,6
HNX47,0 -0,5 (-1,1%) 2,24,4
HNX11,4 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX17,8 -0,1 (-0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.845,7 (520.333,5%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược